NORRON – Grunt to suchy i trwały grunt.

NORRON – Grunt to suchy i trwały grunt.
NORRON – Grunt to suchy i trwały grunt. 2016-10-18T18:47:39+00:00

NORRON to firma zajmująca się od przeszło 10 lat kompleksową realizacją zagadnień z zakresu geotechniki – począwszy od robót ziemnych a kończąc na wykonawstwie specjalistycznych fundamentów głębokich, na każdego rodzaju obiektach inżynierii lądowej oraz budownictwa wodnego. W każdym momencie naszej pracy, dokładamy wszelkich starań, aby ostateczna jakość naszych usług była nie tylko doskonała pod względem technicznym, ale także odpowiadała potrzebom naszych Klientów. Dlatego też, każdy projekt traktowany jest przez nas indywidualnie – również pod kątem atrakcyjnej ceny oraz fachowych konsultacji. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki temu, nasi Klienci z pełnym przekonaniem skorzystają z naszych usług oraz będą mogli polecić naszą firmę swoim partnerom biznesowym.

Po stronie firmy NORRON leżą zarówno prace projektowe, jak i samo wykonanie. Wykonujemy:

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty firmy NORRON.

 

dotacja_960

Firma NORRON Sebastian Dąbrzał informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa wiaty oraz zakup środków trwałych kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy NORRON Sebastian Dąbrzał” nr RPKP.05.02.01-04-048/14.

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.1. Wsparcie Inwestycji Mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

W ramach otrzymanego dofinansowania:

1. Wprowadzono do oferty trzy nowe usługi.

– wiercenie studni depresyjnych (odwadniających),
– posadowienia pośredniego budynków (pale, mikropale, iniekcja wysokociśnieniowa),
– wzmacnianie podłoża pod budowę nowych i przebudowę istniejących fundamentów (iniekcja niskociśnieniowa cementowa).

2. udoskonalono oferowane już usługi:

– odwodnienia wykopów budowlanych, w zakresie większych i bardziej skomplikowanych zleceń, świadczonych dla generalnych wykonawców obiektów kubaturowych i liniowych, jak również dla indywidualnych klientów.

3. wprowadzono dwie nowe technologie do procesu świadczenia usług:

– technologia odwiertów
– technologia iniekcji cementowej

4. utworzono trzy nowe miejsca pracy.