Czym jest iniekcja strumieniowa?

Iniekcja strumieniowa jest to sposób na wzmocnienie i ustabilizowanie gruntu, czy też stabilizację urządzeń geotechnicznych podtrzymujących i wzmacniających grunt, takich jak np. pale. Iniekcja strumieniowa jest technologią wykorzystywaną do wzmacniania różnego rodzaju gruntów, mogą to być grunty mało wytrzymałe jak i grunty twarde, np. pęknięte skały. Iniekcja cementowa polega na wprowadzeniu cementu jako elementu nadającemu podłożu wytrzymałości.

Iniekcja strumieniowa i pale – posadowienie

Technologia, jaką są pale szczególnie zasługuje na uwagę przy temacie jakim jest iniekcja strumieniowa. Bardzo często same pale nie wystarczą, aby odpowiednio umocnić grunt, teren czy podbić fundamenty. Iniekcja strumieniowa jest stosowana nierzadko jeżeli pale są instalowane w gruntach pęczniejących. Są to tereny bardzo trudne oraz nietypowe, występują głównie w środkowej Polsce. W konstruowaniu technologii jaką są pale trzeba brać pod uwagę możliwość pęcznienia czy skurczu w przypadku wahań poziomu wilgotności gruntu pęczniejącego. Występowanie takich zjawisk może bardzo niekorzystnie wpływać na pale posadowione w tego typu gruncie. Iniekcja strumieniowa jest perfekcyjnym rozwiązaniem tego typu sytuacji, jako środek stabilizujący pale.

Pale – możliwe efekty uboczne posadowienia

Posadowienie technologii jaką są pale może pociągać za sobą nieprzewidziane na początku konsekwencje. Po pierwsze chodzi tu o zmianę stanu oraz odkształcenie iłu podczas bezpośredniego kontaktu świeżego betonu przy podstawie pala w czasie przebiegu pierwszej fazy betonowania. Może nastąpić także zmiana stanu i poziomu wilgotności oraz wytrzymałości na proces ścinania wzdłuż pobocznicy pali. Pale mogą w ten sposób reagować na pojawienie się wody zarobowej z betonu. Inne efekty jakie mogą dać posadowione pale to zmiany spowodowane przemieszczaniem się wody w górę oraz w dół wzdłuż rur osłonowych podczas drążenia otworów na pale.  W przypadku niewłaściwej technologii wiercenia otworów na pale może nastąpić zmiana wilgotności iłu. Inne efekty uboczne to pogorszenie parametrów w obszarze podstawy, spowodowane z kolei odprężeniem gruntu, co jest następstwem powolnej pracy i złej organizacji przy wykonywaniu technologii jaką są pale.

Iniekcja strumieniowa – przebieg procesu

Iniekcja strumieniowa służy wzmocnieniem innej technologii w dziedzinie geotechniki jaką są pale. Iniekcja strumieniowa może zostać wykonana po siedmiu dniach od zabetonowania trzonów pali przy użyciu zmodyfikowanego zaczynu cementowego. Jak wygląda technika wykonywania procesu jakim jest iniekcja strumieniowa? Otóż zaczyn cementowy jest wprowadzany poprzez dwie rurki iniekcyjne pod ciśnieniem odpowiadającym między 2 a 4 Mpa. Komora iniekcyjna jest razem z dyszami iniekcyjnymi  przymocowana do kosza zbrojeniowego i równocześnie z nim opuszczana do otworu jeszcze zanim pale zostają zalewane betonem. Rurki iniekcyjne z kolei są połączone z dyszami iniekcyjnymi, które składają się z dwóch stalowych płyt umiejscowionych wewnątrz komory przed jej zamknięciem. iniekcja strumieniowa  powinna zostać przeprowadzona w taki sposób, aby całość była jednorodna a praca wykonywana była równocześnie dla wszystkich pali. Jednym z najważniejszych zadań procesu jakim jest iniekcja cementowa jest bowiem zniwelowanie pewnych nierówności w pracy podpory, na którą składają się pale.