Zapotrzebowanie na technologię – kotwy gruntowe

Wznoszenie odpornych na wielorakie czynniki zewnętrzne obiektów stało się dewizą firm budowlanych. Aby jednak takie budynki, wznoszone w różnorakich warunkach, również klimatycznych, mogły wytrzymać wiele lat, należy je odpowiednio wzmocnić. Jednym ze sposobów wzmacniania obiektów stało się używanie technologii jaką są kotwy gruntowe.

Kotwy gruntowe – opis działania

Element budowlany, jakim są kotwy gruntowe używany jest do przenoszenia naprężenia na nośną warstwę podłoża. Wykonuje się je poprzez wykonanie odwiertu w rurach osłonowych. Do tak otrzymanych otworów wlewany jest cement i wprowadzany jest pręt, mający właściwości nośne.  Generalnie, wszystkie kotwy, bez względu na rodzaj, posiadają trzy podstawowe elementy. Są nimi: głowica, cięgno oraz rdzeń. Głowica kotwy odpowiada za przenoszenie siły rozciągającej z części kotwionej przez cięgno aż do rdzenia kotwy gruntowej, który to zakotwiony jest w warstwie nośnej. W praktyce budowlanej mamy do czynienia z różnego rodzaju kotwami gruntowymi. Przykładowo przyjmując za kryterium żywotność kotwy, wyróżnić można kotwy  tymczasowe i stałe. Z kolei biorąc pod uwagę wykonanie, kotwy gruntowe mogą być na przykład prętowe czy linowe.

 Kotwy gruntowe – zastosowanie w budownictwie

Stosowane są przy wzmacnianiu konstrukcji różnorakich obiektów. Najczęściej spotykane są nie tylko w przypadku realizacji murów oporowych lub potężnych ścian, ale służą także do zabezpieczania bardzo głębokich wykopów.  Niezwykle istotne jest wykonanie technologii jaką są kotwy gruntowe także w przypadku, gdy do czynienia mamy z obiektami na brzegach akwenów wodnych. Zabezpieczają budynek przed niszczącym działaniem niestabilnej powierzchni, na którą wpływa zarówno woda, znajdująca się w pobliskim zbiorniku wodnym, ale niejednokrotnie również i sam klimat. Kotwy gruntowe są niezbędne także przy wszelakiego rodzaju umocnieniach skarp i wałów przeciwpowodziowych. Ten niezwykle przydatny element budowlany znalazł zastosowanie jednak nie tylko w umocnieniach konstrukcji związanych z niepewnym gruntem, ale także do mocowania i wspierania ogromnych, kilkunastometrowych masztów telekomunikacyjnych i innych słupów trakcyjnych.

 Zalety i wady technologii kotwy gruntowe

Najistotniejszą zaletą kotew jest ich natychmiastowe działanie, czyli zdolność do przenoszenia obciążeń budynków i innych obiektów. Plusem stosowania tej metody umacniania i wspierania konstrukcji jest błyskawiczna instalacja kotwy gruntowej, do czego wykorzystywany jest nieskomplikowany i niespecjalistyczny sprzęt budowlany. Instalacji kotwy można dokonywać także w każdych warunkach atmosferycznych. Brak jest urobku gruntu, a same kotwy są przyjazne dla środowiska, co dla wielu jest w dzisiejszych czasach jednym z wyznaczników wybieranej metody budowlanej. Co więcej, kotwy gruntowe mogą być wielokrotnie stosowane, używane są zatem zarówno do projektów trwałych, jak i tymczasowych.

Niestety nie ma metod idealnych, tak więc i kotwy posiadają także swoje wady. Nie przy wszystkich projektach kotwy gruntowe znajdują swoje zastosowanie. Przykładem są konstrukcje wymagające wykonania wielu rzędów podparć tylko w dolnych częściach wykopu. Inną wadą jest czasochłonność i kosztowność projektu w przypadku konstrukcji przy których wymagane jest wykonanie dużych wykopów.