Odwodnienie wykopu igłofiltrami

Budowa nowego obiektu często wymaga pewnych nieprzewidzianych wcześniej przygotowawczych prac w obrębie gruntów. Często dotyczy to odwodnień. Bardzo korzystną metodą służącą obniżaniu poziomu wód gruntowych jest odwodnienie wykopów igłofiltrami. Odwodnienie wykopu igłofiltrami jest obecnie jedną z najczęściej wybieranych metod obniżania poziomu wód gruntowych, zarówno trwale, z powodów natury geotechnicznej, jak i tymczasowo, np. na okres wykonywania prac budowlanych.

Odwodnienie wykopu igłofiltrami – konstrukcja i budowa technologii

Odwodnienie wykopu igłofiltrami odbywa się jak sama nazwa mówi za pomocą igłofiltrów. Igłofiltr jest to przewód rurowy, na budowę którego służyć mogą materiały takie jak PE, PCV, czy też metal. Robocza część igłofiltra jest to znajdujący się na jego końcu filtr z odpowiednio dobraną perforacją czy też szeregiem szczelin, dzięki którym z podłoża odprowadzane są wody gruntowe – tak właśnie wygląda proces zwany odwodnienie igłofiltrami. Igłofiltry umiejscawiane są w gruncie zazwyczaj metodą tzw. wpłukiwania i stanowią miejsca ujęć wody. W zależności od warunków gruntowych zakończenie igłofiltru, czyli specjalny filtr znajduje się zazwyczaj na głębokości od 4 do 6 m. Kolejnym ważnym punktem, jeżeli chodzi o proces jakim jest odwodnienie wykopu igłofiltrami, jest kolektor ssący. Igłofiltry łączą się z kolektorem ssącym nad poziomem gruntu. Ciąg kolektorów jest połączony z sobą za pośrednictwem dodatkowych elementów instalacji igłofiltrowej, wśród których wymienić możemy  łączniki, łuki i rurę przelotową. Kolektory są podłączone do agregatu pompowego, który posiada pompę bądź kilka pomp, służących do wytwarzania podciśnienia w instalacji igłofiltrowej. Dzięki temu możliwe jest odwodnienie wykopów igłofiltrami.

Odwodnienie wykopu igłofiltrami – główne zastosowania

Instalacje igłofiltrowe i odwodnienie igłofiltrami znajdują zastosowanie w przypadkach okresowego odwodnienia – chodzi tutaj o tymczasowe obniżenie poziomu wód gruntowych dla prac inżynierskich i budowlano – konstruktorskich. Odwodnienie wykopu igłofiltrami służy też przy odwadnianiu wykopów budowlanych oraz przy ogólnym, trwałym odwadnianiu terenu. Odwodnienie igłofiltrami jest również wykorzystywane przy odwodnieniach geotechnicznych, gdzie obniżenie poziomu wody ma służyć zwiększeniu konsolidacji i stabilności terenu, zredukowaniu liczby i natężenia obsunięć podłoża. Rzadziej napotykane przypadki, gdzie wykorzystywane jest odwodnienie wykopu igłofiltrami to odwodnienia stosowane w zakresie rolnictwa oraz pozyskiwanie wody do celów pitnych, ogrodniczych oraz nawodnieniowych.

Jak wykonać odwodnienie wykopu igłofiltrami?

Aby wprowadzić w życie proces jakim jest odwodnienie wykopu igłofiltrami należy umieścić igłofiltry w gruncie, co odbywa się z wykorzystaniem wpłukiwania. Wpłukiwanie igłofiltrów do podłoża odbywa się za pośrednictwem specjalnych węży, które wpłukują do rur pod ciśnieniem strumienie wody, który umożliwia łatwe wprowadzenie rury wpłukującej w głąb podłoża gruntowego. Po wprowadzeniu rury do gruntu odłączony zostaje wąż, a następnie wprowadzony jest igłofiltr, dzięki czemu może nastąpić proces odwodnienie wykopów igłofiltrami. Wpłukany tym sposobem igłofiltr może zostać podłączony do kolektora ssącego i proces odwodnienie wykopu igłofiltrami może zostać rozpoczęty.