NORRON®

nasze usługi

Stabilny budynek z dobrymi fundamentami to podstawa. Problemy techniczne pojawiają się wówczas, gdy występuje duży poziom wód gruntowych lub teren jest znacznie pochylony. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie fundamentów na palach.Dzięki zastosowaniu mikropali możemy skutecznie wzmocnić podłoże pod fundamentami budowli, które już istnieją lub dopiero są w fazie projektowania. Standardowa średnica mikropali wynosi od 42 mm do 300 mm, co umożliwia przeniesienie obciążeń głębiej, w dalsze warstwy gruntu. W przypadku mikropali mamy do czynienia z fundamentem głębokim, gdyż dzięki palom sięgającym w głąb gruntu ciężar budynku jest przeniesiony na jego bardziej wytrzymałe warstwy. Mikropale iniekcyjne są dobrym rozwiązaniem przy budowie domów jednorodzinnych, gdyż nie wiążą się one zwykle z dużymi obciążeniami. Mikropale iniekcyjne zapewniają najlepszą nośność.

Wzmacnianie gruntu za pomocą kotw to proces, który przeprowadzany jest z niezwykłą starannością i dokładnością. To właśnie od tego zależy, jak budynek będzie stał na danym gruncie. Kotwy mogą też posłużyć do odpowiedniego zabezpieczania głębokich wykopów, umocnień czy skarp, nasypów i zboczy, a także słupów i masztów komunikacyjnych.W budownictwie już od kilkudziesięciu lat wykorzystuje się kotwy gruntowe. Mogą mieć one różną trwałość – wyróżniamy kotwy tymczasowe (zwykle działające przez dwa lata) oraz stałe. Mogą być również kotwy gruntowe linowe (splotowe) lub prętowe, a także iniektowane wielokrotnie lub pojedynczo – czyli zespalane z gruntem za pomocą wielu zastrzyków lub jednego. Do zastosowania przy dużych obciążeniach projektowane są kotwy wielobuławowe. Odrębnym rodzajem kotew gruntowych są kotwy bierne, czyli gwoździe gruntowe, które służą do wzmacniania różnych konstrukcji oporowych.

Gdy woda zaczyna nam przeszkadzać pojawia się duży problem grząskości podłoża. Namoknięty teren to duży problem, którego powodem może być to, że warstwy ziemi źle przepuszczają wodę lub ją magazynują. Odwodnienia wykopów prowadzone są za pomocą wcześniej przygotowanych studni depresyjnych, pomp powierzchniowych lub agregatów igłofiltrowych, które stosowane są w zależności od warunków hydrogeologicznych i bieżących potrzeb prac budowlanych. Celem naszych prac jest odpowiednie obniżenie poziomu wód gruntowych oraz odparowanie lub odprowadzenie wody napływającej do wykopu.

Każda budowa wymaga prac przygotowawczych terenu oraz odpowiedniego rozplanowania. Roboty ziemne prowadzone są, gdy mówimy o budowlach podziemnych, o fundamentach budowli nadziemnych, o kształtowaniu terenu, o kształtowaniu podłoża pod różne nawierzchnie czy o budowaniu instalacji podziemnych. Prace zwykle polegają na odspojeniu od calizny, wydobycie tego materiału, a także jego transport, a także układanie i zagęszczanie masy ziemnej. Wykonujemy nasypy i wykopy kontrolowane oraz niekontrolowane. Wysoka jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Wzmacnianie gruntu to ważny etap inwestycyjny w przypadku niewystarczającej nośności podłoża. Wzmocnienia z reguły wymagają obszary zalegania gruntów słabonośnych, silnie odkształcalnych oraz zróżnicowanych w planie i przekroju. Budowle, za których murami krąży woda, narażane są w szczególności na zniszczenia wywołane korozyjnym procesem destrukcyjnym, trudnym do zauważenia z zewnątrz. W zapobieganiu tego rodzaju przypadkom wykorzystywane są małośrednicowe otwory i iniekcyjne, które pozwalają zlikwidować pustki tworzące się za konstrukcjami. Wypełniane są one specjalnymi mieszaninami, z wysoką zawartością spoiw mineralnych, które nie tylko służą wzmocnieniu konstrukcji, lecz także pozwalają budowli lepiej dopasować się do górotworu. Na wybór metody wzmacniania gruntu może mieć wpływ konieczność stosowania tzw. warstwy transmisyjnej, pośredniej pomiędzy elementami wzmacniającymi podłoże gruntowe a fundamentem lub posadzką. Ma to miejsce w przypadku użycia bardzo sztywnych elementów o niewielkim przekroju poprzecznym, które wykonywane są w dużych rozstawach.
Warstwa transmisyjna ma przenieść obciążenie z fundamentu lub posadzki na element wzmacniający podłoże gruntowe, co umożliwi zaprojektowanie posadowienia bezpośredniego na zhomogenizowanym podłożu gruntowym o polepszonych parametrach.

Fundamenty głębokie czyli wzmacnianie terenu za pomocą pali. Pale gotowe i pale monolityczne można wykonywać z różnych materiałów np. z drewna, stali, betonu, żelbetu lub betonu sprężonego. Pale są specyficznym rodzajem fundamentów. Stosuje sie w sytuacji, kiedy w poziomie posadowienia budynku znajduje sie grunt, który nie nadaje sie pod fundamenty płytkie takie jak ławy czy stopy fundamentowe. Dzieje się tak m.in. w sytuacji kiedy w gruncie układ warstw jest pochyły oraz wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo obsunięcia sie wierzchniej warstwy gruntu wraz z posadowionej na niej budynkiem . Pale można tez stosować też w sytuacjach gdy nie można wykonać wystarczająco szerokiego wykopu lub występują inne problemy z posadowieniem budynku.

Zabezpieczanie ścian wykopów za pomocą ścianek szczelnych i ścianek berlińskich. Ścianki szczelne to konstrukcje oporowe złożone z podłużnych elementów drewnianych, stalowych, żelbetowych lub PCV zagłębianych w grunt ściśle jeden obok drugiego, tak aby całość stanowiła szczelną płytę obciążoną płytami poziomymi niekiedy również siłami pionowymi. Ścianki szczelne mają za zadanie uniemożliwić przemieszczanie znajdującego się za ścianką gruntu w kierunku poziomym, ponadto uniemożliwiają także przepływ wód otwartych, gruntowych lub powierzchniowych znajdujących się za ścianką oraz zapewniają przejęcie spodziewanego parcia gruntu i wody. Obudowa berlińska (palościanka) stanowi obudowę głębokich wykopów i ma za zadanie przeniesienie obciążenia w postaci parcia gruntu. Ścianka berlińska, składa się z pali /najczęściej stalowych dwuteowników/ o określonym rozstawie i wypełniającej wolne przestrzenie między palami opinki, najczęściej z bali drewnianych. Opinkę zakłada się za półki pali sukcesywnie w miarę głębienia wykopu, który wykonuje się etapami o miąższości dostosowanej do rodzaju i stanu gruntu.
Obudowa berlińska jest wykonywana w celu zabezpieczenia głębokich wykopów. Jest powszechnie stosowana jako obudowa tymczasowa, choć przy odpowiedniej ochronie antykorozyjnej pali i zastosowaniu opinki betonowej lub stalowej można ją wykonać jako trwałą konstrukcję oporową.

Uszkodzenia w fundamentach i nieprawidłowe posadowienie obiektu są głównymi przyczynami takich zniszczeń jak pęknięcia murów, odchylenie ich od pionu lub osiadanie budynku. W związku z tym, że są to zniszczenia groźne i bardzo destrukcyjne dla obiektu, ważne jest aby poprawnie zdiagnozować przyczynę i opracować skuteczne środki zaradcze. Najczęstszą przyczyną mogą być min. niekorzystne własności gruntu, zmiana warunków wodnych, zmiany struktury geologicznej czy też błędy w posadowieniu już na etapie wykonawstwa. Aby poprawnie ocenić szkodę fundamentu należy zbadać następujące parametry: sposób posadowienia, jakość i uwarstwienie górotworu, materiały dot. zabudowy i otoczenia. Po wszelkiej weryfikacji prowadzimy działania mające na celu wzmocnienie fundamentów poprzez zasypywanie, utwardzanie, stabilizację. Stosujemy trzy metody wzmacniania : usztywnienie, poszerzenie, pogłębienie fundamentów.

NORRON®

skontaktuj się z nami

OSTATNIO SZUKANE

kotwy gruntowe, Mikropale, odwodnienia wykopów budowlanych, igłofiltry, igłostudnie, ściana berlińska, studnie depresyjne, osuszanie, terenu, gruntu, wiercenie studni depresyjnych, odwodnienia terenu, mikropale wiercone, mikropale iniekcyjne, umocnienia skarp, kotwy fundamentowe, iniekcyjna likwidacja pustek, wzmacnianie posadowienia i konstrukcji mostów, iniekcyjna stabilizacja skarp, iniekcyjna stabilizacja nasypów, wzmacnianie konstrukcji mostów, iniekcje gruntowe, odwodnienie wykopu, palisady, agregaty igłofiltrowe, pale gruntowe, kotwy fundamentowe, prace inżynieryjne, zabezpieczenie wykopów,

ZASIĘG DZIAŁAŃ

Cała Polska, Świnoujście, Kołobrzeg, Wolin, Goleniów, Koszalin, Słupsk, Ustka, Lębork, Puck, Ustka, Lębork, Puck, Wejherowo, Gdynia, Gdańsk, Sopot, Trójmiasto, Bytów, Szczecinek, Drawsko Pomorskie, Szczecin, Stargard Szczeciński, Piła, Wałcz, Malbork, Sztum, Kwidzyn, Olsztyn, Iława, Ostróda, Mrągowo, Ełk, Augustów, Szczytno, Pisz, Grajewo, Mława, Łomża, Białystok, Włocławek, Płock, Łódź, Skierniewice, Gniezno, Konin, Września, Kutno, Sochaczew, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Warszawa, Elbląg, Starogard Gdański, Lipno, Chojnice, Świecie, Gorzów Wielkopolski, Sępólno Krajeńskie, Solec Kujawski, Kalisz, Sieradz, Leszno, Ostrów Wielkopolski, kujawsko – pomorskie, pomorskie, zachodnio – pomorskie, warmińsko – mazurskie, wielkopolskie, mazowieckie

NORRON® 2020